Regulamentul rutier 2024 - 6. Circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase - chestionare auto drpciv

1: Circulația autovehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite

Art. 171

Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășește masa totală de 80 tone și/sau lungimea de 40 m ori lățimea de 5 m sau înălțimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizației speciale emise de administratorul acestuia și cu avizul poliției rutiere.

Art. 172
 1. În circulația pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără încărcătură, are o lățime între 3,2 m și 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoțire, iar cel cu lățimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însoțit de două autovehicule care să circule unul în față și celălalt în spate.
 2. Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără încărcătură, depășește lățimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însoțire.
 3. Autovehiculul de însoțire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumină galbenă și să aibă montată, în funcție de locul ocupat la însoțire, la partea stângă din față sau din spate, plăcuța de identificare reflectorizantă, având fondul alb și chenarul roșu.
 4. Conducătorul autovehiculului cu masa și/sau dimensiuni de gabarit depășite, precum și conducătorii autovehiculelor de însoțire sunt obligați să pună și să mențină în funcțiune semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada deplasării pe drumul public.
Art. 173

Este interzisă circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite:

 1. pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricție sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depășește lățimea, înălțimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totală maximă admisă;
 2. când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă.

2: Transportul mărfurilor sau produselor periculoase

Art. 174
 1. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  1. vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
  2. vehiculul are dotările și echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;
  3. conducătorul vehiculului deține certificat ADR corespunzător.
 2. Administratorul drumului public stabilește, cu avizul poliției rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a semnalizării corespunzătoare acestora.
Art. 175
 1. Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, să cunoască normele referitoare la transportul și la manipularea încărcăturii, putând fi însoțit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.
 2. În cabina autovehiculului care transportă mărfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
 3. Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăștie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare a celorlalți conducători care circulă pe drumul public și a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână și să anunțe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliție.
Art. 176

Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

 1. să provoace șocuri autovehiculului în mers;
 2. să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staționare, la o distanță mai mică de 50 m de autovehicul;
 3. să lase autovehiculul și încărcătura fără supravegherea sa, a însoțitorului ori a unei alte persoane calificate;
 4. să remorcheze un vehicul rămas în pană;
 5. să urmeze alte trasee sau să staționeze în alte locuri decât cele stabilite, precum și pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
 6. să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
 7. să permită prezența în autovehicul a altor persoane, cu excepția celuilalt conducător, a însoțitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;
 8. să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
 9. să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop.
Contact: 0747.510.346, program L-S 09-22, [email protected]
2024 drpciv-teste.ro
Euplatesc banner