Regulamentul rutier 2024 - 8. Dispoziții tranzitorii și finale - chestionare auto drpciv
Art. 222

Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile și noile categorii se face după cum urmează:

 1. categoria G cu categoria A;
 2. categoria A cu categoria A;
 3. categoria B cu categoria B;
 4. categoria C cu categoria C;
 5. categoria D cu categoria D;
 6. categoriile C, E și/sau C + E cu categoria CE;
 7. categoriile B, C, E și/sau B + E și C + E cu categoriile BE și CE;
 8. categoriile C, D, E și/sau C + E și D + E cu categoriile CE și DE;
 9. categoriile B, C, D, E și/sau B + E, C + E și D + E cu categoriile BE, CE și DE;
 10. categoria F cu categoria Tr;
 11. categoria H cu categoria Tb;
 12. categoria I cu categoria Tv.
Art. 223
 1. Poliția rutieră asigură însoțirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenței.
 2. Se însoțesc cu echipaje ale poliției rutiere demnitari români sau oficialități străine cu funcții similare acestora, după cum urmează:
  1. Președintele României;
  2. președintele Senatului;
  3. președintele Camerei Deputaților;
  4. primul-ministru al Guvernului.
 3. În situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgență, pot beneficia de însoțirea cu echipaje ale poliției rutiere și miniștrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflați în vizită oficială în România, precum și șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
 4. Beneficiază de însoțire și candidații la funcția de Președinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităților unde au loc activitățile electorale.
 5. Beneficiază de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere foștii președinți ai României, în condițiile legii.
 6. Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare, precum și transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoțite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției Române, în funcție de disponibilități, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
Art. 224
 1. La nivelul unităților de învățământ, curs primar și gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educație rutieră vor fi sprijinite și îndrumate de către polițiști rutieri.
 2. Concursurile organizate la nivelul unităților de învățământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliției rutiere din județul în care își are sediul unitatea de învățământ.
Art. 225

Anexele nr.1A -1F fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Contact: 0722.416.386, program L-S 09-22, [email protected]
2024 drpciv-teste.ro
Euplatesc banner