Codul rutier 2024 - CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutieră - chestionare auto drpciv

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutieră


Art. 29

(1)Circulația pe drumurile publice se desfășoară în conformitate cu regulile de circulație și cu respectarea semnificației semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele și indicațiile polițistului rutier care dirijează circulația, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară și semnalele conducătorilor de vehicule.

 

prevederi din Art. 46 din capitolul IV (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 29, alin. (1) din capitolul IV

(2)Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.Art. 30

 

(1)Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:

a)sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;

prevederi din Art. 47 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (1), litera A. din capitolul IV

b)indicatoarele;

prevederi din Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (1), litera B. din capitolul IV

c)marcajele;

prevederi din Art. 75 din capitolul IV, sectiunea 4 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (1), litera C. din capitolul IV

d)alte dispozitive speciale.

 

prevederi din Art. 84 din capitolul IV, sectiunea 5 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (1), litera D. din capitolul IV

(2)Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează și se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.

 

(3)Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții au următoarele semnificații:

a)semnalul de culoare verde permite trecerea;

prevederi din Art. 51 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (3), litera A. din capitolul IV

b)semnalul de culoare roșie interzice trecerea;

prevederi din Art. 52 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (3), litera B. din capitolul IV

c)semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roșie interzic trecerea.

 

prevederi din Art. 53 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (3), litera C. din capitolul IV

(4)Mijloacele de semnalizare rutieră, precum și alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează și se întrețin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră și a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliției rutiere.

 

prevederi din Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (4) din capitolul IV

(5)Mijloacele de semnalizare și presemnalizare a intersecțiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează și se întrețin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulației stabilit în nodul rutier respectiv.

 

prevederi din Art. 54 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (5) din capitolul IV

(6)Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoțite și de dispozitive speciale de avertizare.

 

prevederi din Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 30, alin. (6) din capitolul IV

(7)Se interzic:

a)amplasarea, în zona drumului public, de construcții, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalațiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanții la trafic sau să le distragă atenția, punând în pericol siguranța circulației;

b)lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.


Art. 31

 

Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație, semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier, precum și semnificația diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:

a)semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier;

prevederi din Art. 88 din capitolul IV, sectiunea 6 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 31, litera A. din capitolul IV

b)semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b);

prevederi din Art. 91 din capitolul IV, sectiunea 7 (Regulament din 2006) la data 01-dec-2006 pentru Art. 31, litera B. din capitolul IV

c)semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfășurare a circulației;

d)semnalele luminoase sau sonore;

e)indicatoarele;

f)marcajele;

g)regulile de circulație.


Art. 32

 

(1)Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule și au următoarele semnificații:

a)lumina roșie obligă participanții la trafic să oprească în direcția de mers cât mai aproape de marginea drumului;

b)lumina albastră obligă participanții la trafic să acorde prioritate de trecere;

c)lumina galbenă obligă participanții la trafic să circule cu atenție.

 

(2)Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a)pentru lumina roșie - autovehiculele aparținând poliției și pompierilor;

b)pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;
c)pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite ori care însoțesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului și depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum și tractoarele care tractează utilajele agricole și tehnologice cu dimensiuni de gabarit depășite.


(3)Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) trebuie să fie echipate și cu mijloace speciale sonore de avertizare.

 

(4)Pe autovehiculele aparținând poliției și pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate și dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanților la trafic.

 

(41)Pe autovehiculele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii.


(5)Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Condițiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.


Art. 33

 

(1)Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere.

 

(2)Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoțită pe timpul nopții de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă și se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliției rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare.


(3)Semnalizarea și amenajările rutiere se definesc și se realizează în condițiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.


Art. 34

 

Condițiile de circulație pe viaducte și în tunele, precum și semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Contact: 0722.416.386, program L-S 09-22, [email protected]
2024 drpciv-teste.ro
Euplatesc banner