Regulamentul rutier 2024 - 3. Permisul de conducere - chestionare auto drpciv
Art. 29
 1. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic.
 2. Înainte de a urma cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizată, în vederea obținerii permisului de conducere.
 3. Abrogat(ă)
 4. Pot efectua cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice și persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.
Art. 30 Abrogat(ă)
Art. 31

Traseele pe care se poate învăța conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate susține examenul pentru obținerea permisului de conducere se stabilesc de către poliția rutieră.

Art. 32
 1. Autoritățile competente care examinează persoanele în vederea obținerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe raza căreia candidații își au domiciliul sau reședința.
 2. Abrogat(ă)
 3. Examinarea la probele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuată și în alte localități decât în municipiul reședință de județ în care candidații își au domiciliul sau reședința, în baza ordinului prefectului unității administrativ-teritoriale respective.
Art. 33

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;
 3. să nu se găsească sub incidența prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor când face dovada că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 116 din același act normativ;
Art. 34 Abrogat(ă)
Art. 35 Abrogat(ă)
Art. 36

Cursul de pregătire teoretică și practică în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

Art. 37 Abrogat(ă)
Art. 38
 1. Abrogat(ă)
 2. Abrogat(ă)
 3. Abrogat(ă)
 4. Abrogat(ă)
Art. 39 Abrogat(ă)
Art. 40 Abrogat(ă)
Art. 41
 1. Autovehiculele destinate învățării conducerii și cele folosite la susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere, să fie dotate cu dublă comandă, cel puțin pentru pedalele de ambreiaj și frână, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automată și a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puțin pentru pedala de frână, și să îndeplinească toate celelalte condiții prevăzute de actele normative în vigoare.
 2. Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o casetă având inscripția "Școala", cu dimensiunile și caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepție autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, care vor avea inscripția "Școala" aplicată pe părțile laterale, în față și în spate.
Art. 42 Abrogat(ă)
Art. 43 Abrogat(ă)
Art. 44 Abrogat(ă)
Art. 45

Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se predă de către persoana care îl deține, în termen de 30 de zile, autorității emitente.

Contact: 0747.510.346, program L-S 09-22, [email protected]
2024 drpciv-teste.ro
Euplatesc banner